Ons Fasiliteite

Ons lewer ons dienste by die volgende plekke/dorpe:

Stellenbosch:

  • Ons kantore in die Administrasiegebou, Stellenbosch Provinsiale Hospitaal
  • Primêre Skool Cloetesville
  • Primêre Skool Pniel

Paarl:

  • Ons kantore in die TC Newman Kliniek, Paarl-Oos
  • Primêre Skool Bergendal
  • Primêre Skool Simondium