Ondersteuning aan slagoffers

‘n Tweede doel van ons diens is om aan oorlewendes van gewelddadige en seksuele misdade (kinders en volwassenes) die geleentheid te gee om te herstel, te genees en te groei.

Projekte in hierdie program sluit in:

  • Behandeling van kinders wat seksueel misbruik word;
  • Ons forensiese maatskaplike werker ondersteun slagoffers wat in die hof moet getuig. Dit sluit aanbevelings ten opsigte van die kind se vermoë om te getuig, impakverslae en voorbereiding vir hofverskynings in;
  • Berading aan slagoffers van huishoudelike geweld en geweldsmisdaad.