V.l.n.r.: Gerard de Jong, Sara van Tonder en Margreet Spoelstra

In Maart was ons Nederlandse ondersteuningsvriende, Margreet Spoelstra en Gerard de Jong, vir die eerste keer op besoek aan die nou al bekende simboliese tuin, Place of Reflection and Healing, by die TC Newman Hospitaal by ons Paarl-tak.

Dié besondere tuin word gewoonlik Saterdae versorg deur ‘n psigiatriese ondersteuningsgroep onder die entoesiastiese leiding van ons kliniese pastoraat-berader, Sara van Tonder. Hierdie unieke tuin beeld die trauma van verkragting (wat die slagoffer ervaar) en die terapeutiese helingsproses treffend uit. ‘n Mens word baie diep deur die simboliek van vernedering, desperaatheid en die vreeslike onreg aangegryp.

Dié ervaring het vir Margreet en Gerard baie diep geraak; hulle het dit as die hoogtepunt van hul maandlange besoek aan Suid-Afrika beskryf. Hulle het ‘n “diepe respek” vir die werk wat Sara doen en is vasbeslote om hierdie werk ook verder finansieel te help ondersteun waar moontlik.

Margreet, wat skrywer en ook ‘n geëmiriteerde predikant is, word nog baie dikwels deur haar kerk versoek om te kom preek en artikels te skryf. Haar ervaring van die tuin het onlangs in ‘n artikel in hul kerkkoerant verskyn en Margreet hoop om daardeur nog meer mense van Sara se werk bewus te maak.

Die artikel kan HIER gelees word.