Marleen van Rooyen is ons hartlike en vriendelike netwerker van GHSD (Goeie Hoop Sielkundige Diens) op Stellenbosch wat sedert 2017 help met die bewusmaking van die belangrikheid van emosionele gesondheid en die diens wat ons lewer. Sy is ‘n goeie netwerker tussen belanghebbendes en sy dien ook op die bestuur van GHSD.

Marleen is ‘n gebore Gautenger – gebore in Pretoria, en grootgeword en skoolgegaan in Centurion. Sy behaal haar B Cur Graad aan die Universiteit van Pretoria en haar MBA (Cum Laude) aan die Universiteit van Stellenbosch.

Behalwe die netwerke wat Marleen vir GHSD doen, sien sy ook kliënte vir terapie en berading by GHSD asook in haar eie privaatpraktyk as geregistreerde psigiatriese suster. Hulle is meestal mense met depressie, angs, trauma, verhoudingsprobleme en rou. Sy het ook voorheen in Brisbane, Australië in psigiatriese hospitale en by instansies as geregistreerde psigiatriese suster gewerk.

Marleen vertel: “Dis vir my ‘n groot voorreg om ‘n omgewing vir kliënte te kan skep waarin hulle emosioneel gesond kan raak en vermoëns binne hulself kan ontdek, asook perspektief en insig oor hulle situasies kan kry.

“Ek geniet eksterne skakeling met ander organisasies, asook die bewusmaking van die belangrikheid van emosionele welstand en die diens wat ons lewer. Dit is ook my passie om inligting rondom emosionele gesondheid met die wyer gemeenskap te deel.”

Oor haar grootste uitdaging antwoord Marleen as volg: “Kliënte moet, ten spyte daarvan dat hulle dikwels in desperate omstandighede vasgevang is, steeds perspektief, insig en hoop kan vind.

“Wat bewusmaking betref, is dit om al ons gemeenskappe in te lig oor die belangrikheid van emosionele welstand en oor die enorme bydrae wat GHSD tot ‘n meer stabiele samelewing lewer. Die groter publiek en meer organisasies moet in ons visie kan deel.”

Marleen is getroud met Inus van Rooyen en het ‘n seun (13 jaar) en ‘n dogter (10 jaar).

Kontak Marleen by ghps@telkomsa.net.