Dis Vrouemaand en ons kan bietjie terugstaan en kyk na ons eie ontdekkingsreis.

Aan die begin van jou pad …

Dit is wanneer die wonder van jou unieke menswees en jou ingebore waarde en potensiaal, ontsluit word. Net so is ʼn saadjie wat jy plant en dan die grond met afwagting dophou vir die wonder van die natuur om te ontkiem. Elke vrou besit haar selfwaarde en potensiaal van geboorte af en soos sy haar lewenspad loop, raak sy meer daarvan bewus.

Ontdekking op jou weg …

Jou lewensreis en die sameloop van gebeure bring sy eie ontdekkinge en gewaarwordinge mee wat jou perspektief en die venster vorm waardeur jy na die lewe kyk. Net so laat die sonskyn, wind, weer en ander omgewingsfaktore ʼn boom tot sy volheid groei. En dit wat jy op jou weg ontdek, laat jou potensiaal ontvou.

Wanneer jy stilstaan en terugkyk …

Dan besef jy, jy kon nét die persoon wees wie jy was met jou verwysingsraamwerk op die betrokke stadium en venster waardeur jy gekyk het. Net soos ʼn boom wat geplant is, nét is soos wat hy daar staan en groei met die omgewingsfaktore wat op hom inwerk. So kan jy net weet, wat jy reeds op jou pad gevind het.

  • Jy kan net sien wat jy opmerk.
  • Jy kan net voel wat jy ervaar.
  • Jy kan net gee wat jy reeds binne jouself ontdek het.

Dit laat jou die beste dink van jouself en ander.

Wanneer jy rondom jou kyk …

Jou onskatbare ingebore selfwaarde kan nie gebou word op ander se “denke” en perspektief van hul eie lewenspad met beperkte kennis van joune nie. Net so kan ʼn boom se waarde wat binne sy saad opgesluit is nie deur beperkte kennis daarvan bepaal of verander word nie. So bly jou ingebore waarde ʼn vastigheid wat nie deur die omgewing verander kan word nie.

Wanneer jy langs jou kyk …

Jou unieke wese en wêreld met jou eiesoortige gewaarwordinge kan nie met ʼn ander s’n vergelyk word nie. Net so is bome wat op verskillende plekke geplant is met andersoortige omgewingsfaktore, onvergelykbaar. So kan jou uniekheid as vrou nie teen ander se uniekheid gemeet word nie. Soos jy aanstap op jou onvergeleke pad, raak jy meer bewus van jou eie uniekheid en die waarde en wonder binne jouself  om die wêreld om jou mee te vergelyk.

(Met dank aan Eikestadnuus, Augustus 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *