“In tye soos dié moet ons …” Ons het hierdie en soortgelyke woorde die afgelope tyd gereeld gehoor.

Soos ons  nou al  weet, is die effek wat COVID-19 op ons lewens het, ongekend.  Die generasie 80- tot 100-jariges het die swaarkry van die Groot Depressie in die dertigerjare en die verwoesting van die Tweede Wêreld Oorlog, ervaar.

Nou in die jaar 2020, het die wêreld gaan stilstaan en in ons deeltjie van Afrika, het ‘n groot deel van ons dag-tot-dag lewe ook tot stilstand gekom.

Ons beskik nie oor die nodige ervaring en bewysbaar suksesvolle metodes oor hoe om die huidige situasie te hanteer nie. Nuwe maniere van dink en doen moet aangewend word.

Hoewel bogenoemde waar is, is dit ook waar dat uitreiking na ons medemens in tye van nood, nie nuut aangeleer hoef te word nie. Inteendeel, daar is vele aktiwiteite en prosesse van meelewing en omgee wat reeds in plek was om mense in nood by te staan. Ons moet nou net nog meer betrokke word. Ons sien op sosiale media hoe hierdie aksies toeneem om meer mense te bereik.

Volgehoue uitreik na mekaar is nou baie belangrik. Dis ook nou veral nodig om ons kliënte wat situasies met groot uitdagings moet hanteer, te ondersteun en te versterk, sodat hul ook kreatief kan dink oor hoe hulle in hierdie tye staande kan bly en die krag in hulself kan ontdek.

Ons hoor van ons kliënte se ervaring van alleenheid, vrees vir die chaos, onsekerheid, en  angs oor die verlies aan inkomste, met gevolglike honger wat wag. Kliënte het ook te doen met persoonlike krisisse wat op die spits gedryf word.

Ons moet nou innoverend by mense se welsyn betrokke raak, want dis wat in hierdie tyd van ons vereis word.

By Goeie Hoop Sielkundige Diens gaan ons voort om ons kliënte terapeuties te ondersteun deur middel van onder andere telefoniese kontak. Buiten gesprekke bied ons ook terapeutiese materiaal en tegnieke via e-pos of telefoonboodskappe aan. In sommige gevalle is dit die enigste  toegang  wat die kliënt tot hulp en ‘n empatiese oor het.

Mariette Hutton
Terapeut (helende kuns)
mariethutton@gmail.com