Geestesgesondheidsdag sal op 10 Oktober vanjaar op ‘n baie besondere manier in die Paarl gevier word. Maak seker dat jy die psigiatriese ondersteuningsgroep van die Goeie Hoop Sielkundige Diens wat met bewusmakingsplakkate oor hierdie belangrike onderwerp in Lady Greystraat sal wees, ondersteun.