DIENSTE

Goeie Hoop Sielkundige Diens bedien gemeenskappe van die Boland in die Wes-Kaap wat gebrekkige hulpbronne het. Die meeste van ons terapeute werk in Stellenbosch en Paarl met kliënte uit die volgende gemeenskappe: Kayamandi, Cloetesville, Idasvallei, Pniel, Mbekweni, Wellington, Languedoc, Simondium, Klapmuts, Hermon, Gouda, Saron, Agter-Paarl, Franschhoek, en Windmeul en omgewing. .

Ons dienste behels: