Claire is in Johannesburg gebore waar sy haar laerskool voltooi het. Hulle het daarna na Somerset-Wes, Kaapstad, verhuis toe sy hoërskool begin het en sedertdien woon sy in Kaapstad.

“Ek het altyd geweet dat ek met kinders wou werk,” sê Claire. “Dit het my gelei op ‘n reis wat my na verskillende universiteite en lande geneem het met kinders van verskillende ouderdomme, kulture en tale. Ek het my voorgraadse sielkunde voltooi, gevolg deur ‘n honneursgraad in sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch.

“Na my honneursgraad het ek vir drie jaar in Taiwan gaan woon waar my passie om met kinders te werk, gegroei het. Ek het vir kinders tussen die ouderdom van een en ‘n half tot 18 jaar Engels geleer . Ek was ook die hoof NST (Native Speaking Teacher) by twee takke waar ek ander NST’s bestuur, leerplanne geskep en nou saam met die Chinese onderwysers gewerk het.

“Ek is terug na Kaapstad om ‘n NGOS (Nagraadse Onderwyssertifikaat) in grondslagfase deur UNISA te voltooi, omdat ek wou voortgaan om binne die onderwysstelsel te werk.

“Sewe jaar lank het ek by ‘n laerskool in Kaapstad onderrig gegee waar ek waardevolle ervaring en insig gekry het in die skoolstelsel asook ten opsigte van die impak wat dit op kinders het. Dit was in hierdie tyd dat my passie vir kindersielkunde weer opnuut opgevlam het, omdat ek op terapeutiese vlak ondersteuning aan kinders kon gee wat emosioneel sukkel.

“Ek het gevolglik ‘n meestersgraad in spelterapie voltooi terwyl ek aanhou onderrig gee het. Speelterapie bied ‘n ongelooflike metode om kinders op hul vlak te ontmoet waar ek hul wêreld kan betree en hulle en hul emosies op ‘n aangename en speelse manier beter kan verstaan.

Claire verduidelik: “Ek het besef dat ek meer wil doen om leerders te help om leerhindernisse te oorkom, daarom het ek my studies voortgesit en ‘n magistergraad in opvoedkundige sielkunde voltooi, ook deeltyds. Ek het by ‘n hoërskool asook ‘n laerskool gaan werk waar ek my internskap voltooi het. Hierdie graad stel my in staat om leerders holisties te ondersteun deur hul sterk punte en ontwikkelingsareas te identifiseer, sowel as maniere waarop hulle ondersteun kan word. Boonop werk ek terapeuties met leerders wat emosionele ondersteuning benodig. Die ondervinding wat ek opgedoen het danksy die werk in die onderwysstelsel, het my ‘n begrip gegee van hoe hierdie ondersteuning binne die skool sowel as in die huis gebied kan word.

“Sedert ek my internskap voltooi het, het ek aan ‘n hoërskool en laerskool in Rondebosch gewerk. Nadat my dogter gebore is, het ek ‘n privaat praktyk begin en daarna as onderwyssielkundige by die Wes-Kaapse Departement vir Onderwys begin werk.

“Ek is sedert Januarie 2019 werksaam as ‘n opvoedkundige sielkundige by GHSD (Goeie Hoop Sielkundige Diens). Ek werk by twee laerskole (Simondium Primêr en Pniel Primêr), sowel as in die kantoor in Stellenbosch.

“Ek gebruik spelterapie, sowel as sandbakterapie en oplossingsgerigte terapie as ek met kinders werk. Ek doen ook psigo-opvoedkundige assesserings met kinders om sodoende ‘n beter begrip van hul sterk punte en die gebiede waarin hulle ondersteuning benodig, te kry.

“Ons het ‘n geweldige hoeveelheid mense (volwassenes en kinders) wat aan trauma blootgestel word, waarvan die meeste daagliks trauma ervaar. Sulke traumatiese ervarings beïnvloed die vermoë om te kan leer en kan blywende gevolge op fisiese, geestelike en emosionele gesondheid hê.

“Ons grootste uitdaging is om terapeutiese ondersteuning te bied aan almal wat dit nodig het, aangesien baie mense nie oor die hulpbronne of toegang tot geestesgesondheidsondersteuning het nie.

“My droom vir GHPS is om kinders van alle ouderdomme te help om hul potensiaal te bereik, hulself en hul emosies beter te verstaan, en om hul eie sterk punte en vermoëns te verwesenlik, sodat hulle hul beste self kan wees.”

Claire is getroud met Stuart en hulle het ‘n dogtertjie.