Celia Julies is gebore en getoë in die Paarl waar sy steeds woonagtig is. “Een keer ‘n Paarliet, altyd ‘n Paarliet,” sê sy.

Sy het haar voorgraadse studie tot op honneursvlak aan die Universiteit van Wes-Kaapland begin waar sy ‘n BA-graad met hoofvakke in Engels en Sielkunde voltooi het. Sy het daarna haar honneursgraad in Sielkunde voltooi.

As gevolg hiervan was Celia se eerste keuse om onderrig te gee; sy het ‘n Hoër Onderwysdiploma verwerf en Engels en Skoolvoorligting (soos dit in die 90’s genoem is) onderrig. Sy het sewe jaar lank skoolgehou terwyl sy op ‘n deeltydse basis haar meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde voltooi het.

Celia het haar internskap aan die Universiteit van Stellenbosch in hul Departement Opvoedkundige Sielkunde, sowel as by die Sentrum vir Studentevoorligting in Victoriastraat gedoen.

Sy het haar professionele reis voortgesit nadat sy vir ‘n jaar in die korporatiewe wêreld begin werk het. Sy het by die Departement van Korrektiewe Dienste gewerk waar sy vier bestuursareas bedien het en daarna vir ‘n paar jaar aan die Hugenote Kollege in Wellington gedoseer. Daarna het sy besluit om in ‘n privaat praktyk te gaan werk terwyl sy nog een voet in die deur by die kollege gehad het.

Dit was ongeveer in daardie tyd dat haar oudste kind haar skoolloopbaan begin het en Celia op ‘n voltydse privaatpraktyk besluit het.

Sy het ‘n volle sirkel voltooi: sy het teen einde 2018 by Goeie Hoop Sielkundige Diens begin werk en hierdie jaar (2019) het dieselfde dogter van haar haar eerstejaarstudie aan die Universiteit Stellenbosch se Tygerbergkampus begin.

Celia is baie gelukkig dat sy deel van die GHSD (Goeie Hoop Sielkundige Diens) se span kon word en hoop om waarde toe te voeg in haar posisie as ‘n opvoedkundige sielkundige. By GHSD het sy die geleentheid om haar passie uit te leef om mense, veral kinders en adolessente, te help met hul behoeftes.

Afgesien van speelterapie, sandbaktegnieke en so meer, doen sy ook psigometriese toetsing tesame met sielkundige evaluasies op sowel intellektuele as emosionele vlak. Sy geniet dit om met mense te werk en streef daarna om haar etiese verantwoordelikheid uit te leef om hulle te bemagtig en haar hulp altyd tot hul voordeel toe te pas.

Sy sê: “Ek ervaar dat hier by GHSD ons almal daarna streef om veral die voorheen benadeelde gemeenskappe te help. Die hulpbronne is egter beperk en ons streef daarna om die STERVIS-VERHAAL UIT TE LEEF, DAT OM NET EEN STERVISSIE TERUG TE GOOI IN DIE SEE< DAARDIE VISSIE SE LEWE SAL VERANDER! Ons neem dit een dag op ‘n slag en die eindresultaat om ‘n verskil te maak, motiveer my keer op keer … “

Celia is getroud met Roland en hulle het twee kinders, ‘n dogter (18) en seun (15).

Kontak Celia Julies by Celia@ghps.co.za vir meer inligting.