As mens vir Carien de Klerk ontmoet, word jy onmiddellik aangeraak deur haar lojaliteit teenoor Goeie Hoop Sielkundige Diens.

Carien is in Kuruman Noord-Kaap gebore waarvandaan hul gesin verhuis het (haar pa was ‘n predikant van die NGK) na Johannesburg totdat sy tien jaar oud was. Van daar is haar pa na Bloemfontein waar sy gebly het totdat sy haar tersiêre studies voltooi het.

Sy het ‘n BA in Tale, ‘n Honeurs in Sielkunde, ‘n Diploma in Onderwys en ‘n Magister in Voorligtingsielkunde aan die Universiteit van die Vrystaat behaal.

Sy het baie opvoedkundige ondervinding by skole en tydens haar en haar man, … se verblyf in Kanada by ‘n gemeenskapsgesondheidskliniek opgedoen.

Sy was ook voltyds ma terwyl sy met die opvoeding van hul drie seuns (nou 17, 15 en 12 jaar oud) besig was.

Sedert 2013 is Carien by GHSD (Goeie Hoop Sielkundige Diens) betrokke. Sy het as ‘n vrywilliger begin en na ses maande (in Januarie 2014) het sy deel van hul perasoneel geword.

Carien het in 2018 die pos as bestuurder van GHSD by Elsabe Broekman oorgeneem. Haar belangrikste verantwoordelikhede is hoofsaaklik personeelbestuur, fondsinsameling, finansiële bestuur, die toesig van interns en ‘n bietjie terapie, waarvoor sy ongelukkig nie nou so baie tyd het nie.

Sy word geïnspireer deur die moedige en suksesvolle verhale van hul kliënte, maar terselfdertyd word sy uitgedaag deur die talle verhale van wanhoop.

Haar groot uitdagings by GHSD is om die stigma van geestesgesondheid in gemeenskappe aan te spreek. Die behoeftes aan GHSD se dienste is oorweldigend. Hul kliënte is vasgevang in armoede en die gevolglike implikasies; hulle moet die tekort aan verskeie hulpbronne hanteer wat die regering veronderstel is om voor voorsiening te maak, maar meestal word hulle as gevolg van politiek en wanbestuur in die steek gelaat.

Carien wil graag die voortgesette ontwikkeling van GHSD se organisasiestruktuur verseker ten einde voort te gaan om hul onontbeerlike dienste te kan bly lewer. Sy hoop dat die geestesgesondheid en emosionele welsyn van ons gemeenskappe ‘n hoë prioriteit sal wees vir alle relevante rolspelers. Sy sal ook graag saam met ander NRO’s werk om die groter prentjie van ons sosiale verandering aan te spreek.

Kontak Carin de Klerk by cariendeklerk@gmail.com vir meer inligting.