Bestuur

As ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie, word GHSD beheer deur hul Raad van Direkteure wat toesig hou oor die bestuurskomitee.

Die direksie is verantwoordelik vir die ontwikkeling van langtermynbeleid en beplanningstrategieë vir die organisasie. Die hooftaak is om die werk van die bestuurskomitee te ondersteun.

Die bestuurskomitee is verantwoordelik vir en het die gesag om toe te sien na die daaglikse bestuur van die organisasie en dat beleide en besluite van die organisasie geïmplementeer word. Hulle moet ook toesien dat die organisasie se doelwitte prakties realiseer.

* Direksie

* Bestuurskomitee