Beraders

Sara van Tonder (Kliniese pastoraat)
ghps@telkomsa.net
021 887 7913
Lees meer

Aimee Fouche (Geregistreerde berader)
ghps@telkomsa.net
021 887 7913
Lees meer

Jenny Twigg (Geregistreerde berader)
ghps@telkomsa.net
021 887 7913
Lees meer

Heléne Smit (Geregistreerde berader)
ghps@telkomsa.net
021 887 7913
Lees meer

Martinique Myburgh (Geregistreerde berader)
ghps@telkomsa.net
021 887 7913
Lees meer

Mariëtte Hutton (Terapie deur middel van Helende Kuns)
ghps@telkomsa.net
021 887 7913
Lees meer

Marleen van Rooyen (Geregistreerde psigiatriese suster )
ghps@telkomsa.net
021 887 7913
Lees meer