Algemene Vrae

HOE MAAK EK ‘N AFSPRAAK MET ‘N BERADER / TERAPEUT?

Stuur ‘n e-pos na ghps@telkomsa.net om ‘n verwysingsvorm aan te vra.

OF

Stellenbosch-area: Skakel die kantoor by (021) 887 7913.

Paarl-area: Skakel die TC Newman Kliniek by (021) 887 6400 en vra vir Goeie Hoop Sielkundige Diens.

KAN EK ‘N AFSPRAAK NAMENS IEMAND ANDERS MAAK?

Ons aanvaar verwysings. Dit is egter baie belangrik dat die persoon weet dat hulle verwys word en nog belangriker is dat die persoon wil gehelp wees. Ondervinding het ons geleer dat kliënte wat verwys word sonder om die rede daarvan te verstaan, dikwels nie vir afsprake opdaag nie. Om hierdie rede versoek ons dat, waar moontlik, die persoon wat hulp nodig het, self die afspraak maak.

Om te erken dat jy hulp nodig het, is die eerste stap op die pad van geestelike welsyn.

DOEN U PSIGOMETRIESE ASSESSERINGS?

Alhoewel ons wel toetse beskikbaar het, is die fokus van ons werk hoofsaaklik die hantering van sielkundige en emosionele probleme. As ons vind dat ‘n huidige kliënt ‘n assessering moet doen, probeer ons om hulle, waar moontlik, te akkommodeer.

KAN EK MY INTERNSKAP BY JULLE DOEN?

Volgens wet kan ons slegs studente akkommodeer wat by die Gesondheidsraad van Suid-Afrika geregistreer is as ‘n intern sielkundige of geregistreerde raadgewer. Vier jaar studie (BPsych) in Sielkunde in ‘n kursus wat deur die HPCSA geakkrediteer is, is die minimum vereiste vir ‘n internskap as geregistreerde berader. ‘n Magistergraad in berading of opvoedkundige sielkunde, met registrasie by die HPCSA, is die vereiste vir ‘n internskap as ‘n sielkundige.

Kontak asseblief Carien de Klerk met vrae in hierdie verband.

KAN EK AS VRYWILLIGE BY JUL ORGANISASIE AANSLUIT?

Weens die aard van terapeutiese werk en vertroulikheid wat daarmee gepaard gaan, het ons nie soveel moontlikhede vir vrywilligerswerk nie. Al ons personeel is by hul onderskeie professionele liggame geregistreer en ons beskou etiese riglyne in ‘n baie ernstige lig.

Ons maak gebruik van vrywilligers in ons administrasie en om kinders te help met huiswerk; jy kan ook aansluit by ondersteuningsgroepe.

WAT DOEN JULLE NIE?

  • Plasing van kinders in spesiale skole
  • Hofverslae
  • Ongeskiktheidstoelae
  • Voorskrif van medikasie


WAT DOEN EK AS IEMAND SELFMOORDNEIGINGS HET?

  • Gaan onmiddellik na buite-pasiënte by u naaste hospitaal of soek die hulp van ‘n mediese dokter.
  • Nadat die selfmoordrisiko verby is, bied ons terapie aan om deur die emosionele probleme wat met die gebeurtenis verband hou, te werk.