By Goeie Hoop Sielkundige Diens (GHSD) is ons passievol oor die bydrae wat ons lewer tot die genesing en welsyn van ons mede-Suid-Afrikaners. In ‘n land waar baie mense traumatiese ervarings moet hanteer, maar nie toegang tot sielkundige hulp het nie, het GHPD die inisiatief geneem om gratis sielkundige terapie te bied.

NETWERKE

Sponsors

• ACVV Paarl-tak • Aksie Stellenbosch Hospitaal • Kaapse Kerk (Duitsland) • Dr DK Abrahams • Frederich Schweitzer Kinderheim Trust • Gerhard Van Der Merwe en Trudie Broekmann • Het Jan Marais Nationale Trust • Lize Cornelius • Lotto • Marie Stander Kunsskool • NGK Moeder Gemeente Stellenbosch • Print Right & Copy Shop • Sue der Kinderen • Valcare Trust • Vastech • Wings of Support

Vennote en ondersteuners

• ACVV Paarl en Franschhoek • Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, en maatskaplike werkers in al die verskillende afdelings • Departement van Gesondheid: TC Newman Kliniek, Paarl en Stellenbosch hospitale, (veral bestuurders, psigiatriese personeel, kliniese sielkundiges, maatskaplike werkers, primêre gesondheidsorg dokters, pediaters, verpleegkundige - en administratiewe personeel) • Department van Onderwysondersteuningsdienste Ezrah Gemeenskapsopleiding en - ontwikkeling • Gemeenskapsbeskermers • Gesins- en Kinderbeskermingseenheid, SAPD • Khula in die Paarl en Stellenbosch • Remgro SOS-program • SANCA en ABBA • Valcare Trust.

 

JONGSTE NUUS